deSingel Art City

deSingel Art City

De Beel-uitbreiding van deSingel ArtCity hertekende de grenzen van de kunstcampus. In afwachting van een definitieve heraanleg van het terrein, vroeg deSingel aan ruimtevaarders om de opening visueel en functioneel te markeren in de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. ruimtevaarders is gaan spelen met de scheidingslijnen tussen de publieke ruimte en de kunstcampus en bracht een autowerende afbakening aan met wispelturige lijnen tussen de bomen, in combinatie met een subtiele stapeling van witte balken en met traliewerk op gele stelten. Het tweesporige pad tussen loopbrug en straatzijdes daarentegen mikt op openheid en vormt de verbinding tussen het hart van de campus en de zebrapaden richting stad. Van deze reeks speelse en feestelijke ingrepen bedoeld voor de korte (opening) en langere termijn (1,5 jaar), was de stilste getuige de gele ballon. Hij ging de lucht in nog voor het feest begon.

 

opening: 1 – 3 oktober 2010

installatie: oktober 2010 – december 2011

 

MAKING OF
photos on flickr
www.desingel.be/Opening-za-2-okt